Training Hochiki Latitude ( Phần 4 ) -Các mô đun mở rộng tuỳ chọn trung tâm báo cháy latitude 1

Training Hochiki Latitude ( Phần 4 ) -Các mô đun mở rộng tuỳ chọn trung tâm báo cháy latitude

Mô-đun Mạng (S723)
Mô-đun mạng của L@titude được gắn trên mặt sau của
bo xử lí trung tâm LCD và siết cố định bằng ba ốc vít
Mô-đun mạng giúp kết nối một tủ L@titude với các tủ
L@titude khác trong mạng dữ liệu bền vững, ổn định và
kháng nhiễu
Tối đa 127 tủ L@titude và tủ hiển thị phụ có thể được
kết nối với nhau
Mạng các tủ L@titude sử dụng đường truyền dữ liệu RS-
485 với tốc độ truyền dữ liệu 115200 bps
Các tủ L@titude trong mạng có thể được cấu hình thành:
o Master / Slave
o Nhiều Master / Slave
o Mạng ngang hàng

Đèn Hiển Thị Trạng Thái Mô-đun Mạng
Dãy 8 đèn hiển thị trạng thái

LED Mô tả
1 Đèn Heartbeat (nháy Đỏ)
2 Truyền dữ liệu (nháy Xanh lá)
3 Nhận dữ liệu (nháy Xanh lá)
4 Trạng thái lỗi (nháy Vàng)
8 Không sử dụng
7 Không sử dụng
5 Không sử dụng
6 Không sử dụng

Chức Năng Của Mô-đun Mạng
Mô-đun mạng cung cấp chân kết nối trực tiếp cho
cáp mạng:
o (A) Chân Net OUT
o (B) Chân tiếp địa chung
o (C) Chân Net IN
Chân Net Out của một tủ được kết nối tới chân Net
In của tủ tiếp theo (+ với + và – với -)
Mỗi tủ hoạt động như là một thiết bị cách ly sự cố
ngắn mạch và là một bộ kích tín hiệu dữ liệu
Chú ý: Nên đấu nối cáp mạng tại các chân Net OUT &
Net IN trên bo trung tâm

Mô-đun IFAM
Mô-đun truyền thông đầu cuối (Initial and Final Address Message, IFAM) cung
cấp truyền thông dữ liệu mạng RS485 cho tối đa 127 trung tâm điều khiển
Mô-đun IFAM là bộ định dạng duy nhất có chức năng chỉ định lần truyền dữ liệu
đầu tiên trong chuỗi giao tiếp truyền thông L@titude
Mô-đun IFAM được sử dụng trong các hệ thống điều khiển báo cháy của Đức để
giao tiếp với các hệ thống cứu hoả như:
o Các bảng điều khiển và hiển thị cứu hoả
o Bộ điều hợp lưu trữ chính
o Các hệ thống thông tin và vận hành
o Các hệ thống vận hành vô tuyến
o Các bảng hiển thị
o Các cạc định tuyến cứu hoả

Các Hiển Thị Trạng Thái Mô-đun IFAM
Dãy 8 đèn hiển thị trạng thái

LED Mô tả
1 Đèn Heartbeat (nháy Đỏ)
2 Không sử dụng
3 Không sử dụng
4 Không sử dụng
8 Giao tiếp ngoại vi nối tiếp (SPI) (nháy
Xanh lá)
7 Trạng thái lỗi (nháy Vàng)
5 Nhận dữ liệu RS485 (nháy Xanh lá)
6 Truyền dữ liệu RS485 (nháy Xanh lá)

Mô-đun Ethernet
Cung cấp đường truyền dữ liệu tốc độ cao:
o Tải phần mềm
o Nâng cấp phần mềm
Phần mềm dạng trình duyệt cho phép các
thiết lập Ethernet được quản lý và cấu hình
từ bất kỳ trạm cục bộ nào.
Cho phép kết nối với tủ L@titude để thực
hiện các mục đích kỹ thuật và chuẩn đoán
hệ thống.

 

 

Kết Nối Mô-đun Ethernet & Đèn Hiển Thị Trạng Thái
o Cổng nhận dữ liệu CAT5 Ethernet (RJ45)
o Dãy 3 đèn hiển thị trạng thái

LED Mô tả
10 Tốc độ kết nối
10Mbps – OFF
100Mbps – ON (đèn Đỏ sáng)
9 Chế độ Duplex
Half Duplex – OFF
Full Duplex – ON (đèn Vàng sáng)
12 Đang giao tiếp truyền thông
(nháy Xanh lá)

Mô-đun Mạng & IFAM (S2006)
Là sự kết hợp các chức năng của mô-đun mạng và mô-đun IFAM
Cung cấp hai phương thức truyền thông khác nhau:
o Mạng L@titude
o Truyền thông IFAM
Chi tiết kết nối:
o (A) Chân L@titude Network OUT
o (B) Chân tiếp địa chung
o (C) Chân L@titude Network IN
o (D) IFAM1 (Full Duplex RS485)
o (E) Chân tiếp địa chung
o (F) IFAM2 (Full Duplex RS485)

 

Đèn Hiển Thị Trạng Thái Mô-đun Mạng & IFAM
Dãy 8 đèn hiển thị kết hợp giữa mô-đun mạng
và mô-đun IFAM

LED Mô tả
1 Đèn hiển thị Heartbeat (nháy Đỏ)
8 SPI Bus Comms. (nháy Xanh lá)
7 Lỗi nội tại của IFAM (Vàng)
5 Truyền dữ liệu RS485 IFAM (nháy Xanh lá)
6 Nhận dữ liệu RS485 IFAM (nháy Xanh lá)
2 Truyền dữ liệu mạng (nháy Xanh lá)
3 Nhận dữ liệu mạng (nháy Xanh lá)
4 Lỗi mạng L@titude (nháy Vàng) 

Mô-đun Mạng & Ethernet (S2007)
Là sự kết hợp các chức năng của mô-đun mạng
và mô-đun Ethernet
Cung cấp hai phương thức truyền thông khác
nhau:
o Mạng L@titude
o Truyền thông Ethernet
Chi tiết kết nối:
o (A) Cổng nhận dữ liệu CAT5 Ethernet
o (B) Chân L@titude Network OUT
o (C) Chân tiếp địa chung
o (D) Chân L@titude Network IN

Đèn Hiển Thị Trạng Thái Mô-đun Mạng & Ethernet
Trạng thái Ethernet
Trạng thái mạng

LED Mô tả
1 Đèn hiển thị Heartbeat (nháy Đỏ)
2 Truyền dữ liệu mạng (nháy Xanh lá)
3 Nhận dữ liệu mạng (nháy Xanh lá)
4 Lỗi mạng L@titude (nháy Vàng)
10 Tốc độ kết nối
10Mbps – OFF
100Mbps – ON (đèn Đỏ sáng)
9 Chế độ Duplex
Half Duplex – OFF
Full Duplex – ON (đèn Vàng sáng)
12 Đang giao tiếp truyền thông (nháy Xanh lá)

Mô-đun Mạng, Ethernet & IFAM
Là sự kết hợp các chức năng của 3 mô đun riêng rẽ là mô-đun mạng,
mô-đun Ethernet và mô-đun IFAM
Cung cấp 3 phương thức truyền thông khác nhau:
o Mạng L@titude
o Truyền thông Ethernet
o Truyền thông IFAM
Chi tiết kết nối:
o (A) Cổng nhận dữ liệu CAT5 Ethernet
o (B) Chân L@titude Network OUT
o (C) Chân tiếp địa chung
o (D) Chân L@titude Network IN
o (E) IFAM1 (Full Duplex RS485 Data)
o (F) Chân tiếp địa chung
o (G) IFAM2 (Full Duplex RS485 Data)

Mô-đun Mạng, Ethernet & IFAM 
Trạng thái Ethernet

LED Mô tả
10 Tốc độ kết nối 10Mbps – OFF
100Mbps – ON (đèn Đỏ sáng)
9 Chế độ Duplex
Half Duplex – OFF
Full Duplex – ON (đèn Vàng sáng)
12 Đang giao tiếp truyền thông (nháy Xanh lá)
1 Đèn hiển thị Heartbeat (nháy Đỏ)
8 SPI Bus Comms. (nháy Xanh lá)
7 Lỗi nội tại IFAM (Vàng)
5 Truyền dữ liệu IFAM RS485 (nháy Xanh lá)
6 Nhận dữ liệu IFAM RS485 (nháy Xanh lá)
2 Truyền dữ liệu mạng L@titude (nháy Xanh lá)
3 Nhận dữ liệu mạng L@titude (nháy Xanh lá)
4 Lỗi mạng L@titude (nháy Vàng)

Máy In (S768)

Đây là mặt trước của máy in nhiệt
Tích hợp nút tạm dừng, nhả giấy và một đèn LED
hiển thị hoạt động màu xanh lá
Giấy là loại giấy in nhiệt rộng 58mm
Ngăn chứa giấy có thể mở bằng cách kéo cần gạt
trước máy in về phía trước hướng lên trên
Được lắp trên tấm khung của bo hiển thị vùng
Nguồn và dữ liệu của máy in được cấp từ bo xử lí
trung tâm LCD thông qua một cáp ruy–băng 10 lõi

 

Training Hochiki Latitude : click link bên dưới 

Training Hochiki Latitude ( Phần 6 ) -Phần mềm lập trình Loop Explorer 2

Training Hochiki Latitude ( Phần 5 ) -Các mô đun mở rộng tuỳ chọn trung tâm báo cháy latitude 2

Training Hochiki Latitude ( Phần 4 ) -Các mô đun mở rộng tuỳ chọn trung tâm báo cháy latitude 1

Training Hochiki Latitude ( Phần 3 )-các bo mạch chính trung tâm báo cháy latitude

Training Hochiki Latitude ( Phần 2 )-kết nối phần cứng trung tâm báo cháy latitude

Training Hochiki Latitude ( Phần 1) -Tổng quan trung tâm báo cháy latitude