Thiết bị chữa cháy SRI

Thiết bị chữa cháy SRI, bình chữa cháy ABC Co2, Cuộn vòi lăng phun chữa cháy