Training Hochiki Latitude ( Phần 6 ) -Phần mềm lập trình Loop Explorer 2

Training Hochiki Latitude ( Phần 6 ) -Phần mềm lập trình Loop Explorer 2

Loop Explorer 2 (LE2)
Loop Explorer 2 (LE2) là công cụ cấu hình trên PC cho phép tận dụng
tối đa các ưu điểm và sự linh hoạt của hệ thống báo cháy L@titude
Bên dưới là yêu cầu của hệ thống PC
o Microsoft Windows 7, 8.x, 10 (hỗ trợ 32 bit hoặc 64 bit)
o Vi xử lí 1 GHz hoặc tốc độ cao hơn (Intel hoặc AMD)
o RAM 1 GB hoặc nhiều hơn
o Truy cập Internet cho việc cập nhật hoặc kiểm tra bản quyền phần
mềm định kỳ
o Màn hình với độ phân giải 1024 x 768 hoặc cao hơn
o Bàn phím và chuột
o Tài khoản Admin của Windows

Giao Diện Người Dùng
Giao diện của LE2 được chia
thành ba khu vực riêng:
Thanh công cụ [các tab và
biểu tượng để điều hướng
quanh phần mềm]
Vùng điều hướng & khu
vực xem
[hiển thị cấu hình
dự án hiện tại]
Khu vực lựa chọn tủ hoặc
thiết bị
[hiển thị khác nhau
tùy thuộc vào lựa chọn trên
vùng điều hướng]

Thanh Công Cụ

Có 4 tab khác nhau
File
Configure
Tools
Help

Tab File
Exit [thoát chương trình LE2] Save [lưu dự án LE2 hiện tại] New [tạo dự án LE2 mới] Open [mở một dự án LE2 có sẵn] Save As.. [lưu dự án LE2 với tên khác] Import [nhập file dự án LE1 vào LE2] Export Guide Data [xuất file cấu hình để sử dụng với phần mềm đồ họa trên PC] Generate Reports [tạo dữ liệu cấu hình dưới định dạng PDF hoặc CSV] Export CS Data [xuất file cấu hình để sử dụng với hệ thống quản lí trung tâm]

 Tab Configure
o Network [chuyển chế độ xem hiện tại sang chế độ dạng mạng cây mặc định] o New Panel [mở hướng dẫn thêm một tủ mới] o System Manager [quản lí các nút chức năng, nhóm & tài khoản người dùng] o Quick Config [mở tiện ích quick config để cài đặt tên vị trí thiết bị, …] o Zone Manager [mở quản lí zone để gán/ quản lí zone ảo] o Sensitivity Mgr [quản lí độ nhạy, lựa chọn cảnh báo trước, đèn LED polling] o Cause and Effect [tạo nguyên nhân & kết quả] o Notes [ghi chú trong suốt quá trình lập trình] o Action Message [tiện ích cho phép tùy chỉnh tin nhắn hoạt động thêm]

Tab Tools
o Dial Modem [cho chức năng của dialler] o Transfer Configuration [truyền nhận cấu hình giữa tủ & PC sử dụng cáp USB] o Transfer Quiescent Screen [truyền nhận ảnh tùy chỉnh cho màn hình chính] o L@titude XML Import [nhập cấu hình tới LE2] o L@titude XML Export [xuất cấu hình từ LE2] o Panel Event Log [kiểm tra và lưu lịch sử sự kiện từ tủ] o Loop Analog Values [kiểm tra và lưu giá trị analog từ tủ]

Tab Tools Tab (tiếp theo)
o Update Panel Firmware [để cập nhật firmware của tủ] o Virtual Panel [để truy cập màn hình tủ từ PC, chỉ cho FireNET] o Monitor Mode [để giám sát trạng thái tủ, chỉ cho FireNET] o Edit Preferences [để thay đổi thiết lập và quyền uy tiên] o License [kiểm tra và xác thực bản quyền]

Tab Help
o View Application Errors [để xem lịch sử lỗi cửa ứng dụng, chỉ giành cho kĩ
sư của nhà máy]
o View Communication Logs [để xem lịch sử sự kiện truyền thông] o Kentec [điều hướng tới Kentec website] o About [thông tin về phiên bản LE2, tên cơ sở dữ liệu, …]

Vùng Điều Hướng & Khu Vực Xem
Có 2 vùng khác nhau
o Navigator Pane [giao diện
chính, hiển thị tất cả thành
phần trong cấu hình hiện tại]
o Table View [phản ánh nội
dung được lựa chọn trong
vùng điều hướng]

 

 

Khu Vực Lựa Chọn Tủ Hoặc Thiết Bị
Khu vực lựa chọn tủ
o Panel Selection [các tủ
có sẵn sẽ hiển thị ở đây để
lựa chọn]

 

 

 

 

 

 

Khu Vực Lựa Chọn Tủ Hoặc Thiết Bị
Khu vực lựa chọn thiết bị
o Field Devices Selection [các
thiết bị có sẵn sẽ hiển thị ở đây
để lựa chọn]

 

 

 

Thời Gian Thao Tác Trên LE2
LE2 là công cụ đơn giản nhưng rất
mạnh để tận dụng sự linh hoạt của
hệ thống L@titude
Cần thời gian để có nhiều kinh
nghiệm trên phần mềm LE2 của
bạn

 

Training Hochiki Latitude : click link bên dưới 

Training Hochiki Latitude ( Phần 6 ) -Phần mềm lập trình Loop Explorer 2

Training Hochiki Latitude ( Phần 5 ) -Các mô đun mở rộng tuỳ chọn trung tâm báo cháy latitude 2

Training Hochiki Latitude ( Phần 4 ) -Các mô đun mở rộng tuỳ chọn trung tâm báo cháy latitude 1

Training Hochiki Latitude ( Phần 3 )-các bo mạch chính trung tâm báo cháy latitude

Training Hochiki Latitude ( Phần 2 )-kết nối phần cứng trung tâm báo cháy latitude

Training Hochiki Latitude ( Phần 1) -Tổng quan trung tâm báo cháy latitude