Module Hochiki

Module điều khiển ngõ ra DCP-R2ML, Module giám sát cho đầu báo thường DCP-CZM, Module giám sát cho công tắc dòng cháy, nút nhấn DCP-FRCME-M