Đầu báo khói Hochiki

Đầu báo khói quang hochiki SLV-24N, Đầu báo nhiệt gia tăng hochiki DSC-EA, đầu báo nhiệt cố định DFE-135/190. Đầu báo khói thường đặt trong một vỏ nhựa hình đĩa có đư ờng kính khoảng 100 mm (4in) hoặc 150 mm (6 in), nhưng hình dạng có thể thay đổi tuỳ theo nhà sản xuất hoặc dòng sản phẩm.