Nguyên lý hệ thống điều khiển xả khí Hochiki HCVR3-R

NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ HOCHIKI HCVR3-R

Nguyên lý hệ thống điều khiển xả khí Hochiki HCVR3-R
Nguyên lý hệ thống điều khiển xả khí Hochiki HCVR3-R

HỆ THỐNG BAO GỒM

 • Trung tâm điều khiển xả khí 3 Zone 1 khu vực Hochiki HCVR-3
 • Đầu báo khói SOC-24VN
 • Đầu báo nhiệt DSC-EA/ DF-135/ DCD-135
 • Nút nhấn kích hoạt xả khí HPS-DAK-SR/ PB-SA
 • Nút nhấn tạm dừng xả khí HCVR-AS-R
 • Còi báo cháy HEC3-24WR
 • Đèn báo xả khí HEC3-24WR
 • Đèn cảnh báo khu vực xả khí FMJN-00531
 • Đèn cảnh báo xả khí FMJN-00541
 • Công tác vô hiệu hóa   SOM-R-DS 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 • Khi tủ nhận được tín hiệu báo cháy đầu tiên, đèn Fire sáng và đèn zone tương ứng có cháy nhấp nháy. Đèn “1st Stage Activated” sáng, các chuông và đèn sẽ kích hoạt.
 • Khi tủ nhận được tín hiệu báo cháy thứ 2, đèn Fire sáng và đèn zone tương ứng có cháy nhấp nháy. Đèn báo chờ kích hoạt chữa cháy “Release Imminent” sáng, màn hình hiển thị đếm ngược thời gian kích hoạt. Hết thời gian đếm thì trung tâm kích hoạt chữa cháy, đèn báo đã kích hoạt chữa cháy “Extinguishant Release” sáng.
 • Nút “ABORT” : TẠM DỪNG KÍCH HOẠT CHỮA CHÁY – THAO TÁC NHẤN VÀ GIỮ . Khi đó đèn “Abort Activated “ sáng. Chỉ có tác dụng 1 lần trong khoảng thời gian trể chờ kích hoạt chữa cháy.
 • Nút “Manual Extinguishant Release” trên tủ: Nút  kích hoạt chữa cháy bằng tay. Khi kích hoạt thì đèn “Release Imminent” sáng, màn hình hiển thị đếm ngược thời gian kích hoạt chữa cháy. Hết thời giam đếm thì đèn báo đã kích hoạt chữa cháy “Extinguishant Release” sáng.
 • Nú “FIRE SUPPRESSION RELEASE”: Nút kích hoạt chữa cháy bằng tay lắp bên ngoài. Nút này có tác dụng giống nút “Manual Extinguishant Release” trên tủ.
Trung tâm điều khiển xả khí hochiki HCVR3
Trung tâm điều khiển xả khí hochiki HCVR3