TL Thiết bị SOLO

Thiết bị SOLO kiểm tra đầu báo khói, báo nhiệt tháo lắp đầu báo khói nhiệt