Một sô ký hiệu trong bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy ( Phần 1 )

Ký Hiệu Trong Bản Vẽ Thi Công Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phần 1 )

Hệ Thống Báo Cháy

1. Hệ thống báo cháy thường ( báo cháy theo vùng )

          – Sơ đồ nguyên lý của 1 hệ thống báo cháy thường :

         – Các ký hiệu được sử dụng trong bản vẽ :

Đại đa số khách hàng khi tìm mua thiết bị báo cháy chữa cháy. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của chúng. Ngoài ra trên bản vẽ những thiết bị này cũng có những ký hiệu khác nhau để mô tả cho các đơn vị lắp đặt có thể nhìn vào đó và thi công dễ dàng.

Công dụng, ý nghĩa

Đây là một bản vẽ với các ký hiệu thiết bị báo cháy chữa cháy đơn giản, đặc biệt trên bản vẽ phòng cháy chữa cháy, giúp người sử dụng hiểu được một số lưu ý, đặc điểm riêng biệt của sản phẩm. Nhờ thế mà có thể sử dụng sản phẩm đúng chuẩn, hiệu quả cao nhất. Nếu không hiểu rõ từng ký hiệu, người dùng dễ sử dụng sai mục đích, gây tác dụng ngược, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng.

2. Hệ Thống Báo Cháy Địa Chỉ

        – Sơ đồ nguyên lý của 1 hệ thống báo cháy địa chỉ :

        – Các ký hiệu được sử dụng trong bản vẽ :

(còn nữa)