HEC24-1575WR/W: Còi đèn báo cháy Hochiki

HEC24-1575WR/W: Còi đèn báo cháy Hochiki

Thông tin chi tiết

Sê-ri HE có dòng hoạt động tối thiểu và có tốc độ flash tối thiểu 1Hz bất kể đầu vào Vôn. Sê-ri HE được xuất xưởng với kim loại tiêu chuẩn 4 ” tấm gắn kết hợp với Slide phổ biến tính năng cho phép trình cài đặt dễ dàng kiểm tra giám sát.

* Thiết bị đầu cuối đầu vào hỗ trợ dây 12 đến 18

* Chuyển đổi lựa chọn cho dBA cao hoặc thấp

* Chuyển đổi cho chuông, tiếng kêu, cơ khí và Âm 2400Hz

* Chuyển sang liên tục hoặc tạm thời 3 (không có sẵn trên giai điệu whoop)

* Gắn bề mặt với HSB (Hộp gắn bề mặt Hochiki)

* Câm còi trong khi tủ vẫn nhấp nháy

* Dải điện áp rộng 8-17.5VDC (đơn vị 12VDC) 16-33VDC hoặc FWR (đơn vị 24VDC)

* Tấm mặt có màu đỏ hoặc trắng

Tuân thủ sản phẩm

• NFPA 72