EL-DL2: Đèn báo cháy địa chỉ hành lang

EL-DL2: Đèn báo cháy địa chỉ hành lang

Mã sản phẩm: EL-DL2

Thông tin chi tiết

EL-DL2 Đèn báo cháy địa chỉ hành lang, có một đèn LED được thiết kế đặc biệt bằng hai bề mặt tự do.

Cơ thể của đơn vị chứa các thiết bị điện tử và pin đứng và có tính năng một đèn LED bi-màu cho thấy tình trạng/lỗi (màu xanh lá cây để sạc, màu đỏ cho lỗi).

Đơn vị này đã được thiết kế để dễ dàng phù hợp với cơ sở cảm biến tiêu chuẩn của Hochiki, YBN-R/3.

Các tính năng chính

  • Tuân thủ BS5266
  • Công nghệ LED
  • Tích hợp pin đứng
  • Sửa chữa dễ dàng để tiêu chuẩn Hochiki Base (YBN-R/3)