NF89/O: Đèn led báo cháy Hochiki

NF89/O: Đèn led báo cháy Hochiki

Mã sản phẩm: NF89/O

Thông tin chi tiết

  • Tuân thủ AS2293
  • Công nghệ LED
  • Pin chờ Li-ion tích hợp
  • Sửa chữa để Hochiki kiểm tra chuyển đổi cơ sở (EL-TSB)
  • Tính khả dụng của vỉ ngưng (NFW68/89-RA)