NF89/C: Đèn led báo cháy hành lang

NF89/C: Đèn led báo cháy hành lang

Mã sản phẩm: NF89/C

Thông tin chi tiết

  • Tuân thủ AS2293.
  • Công nghệ LED.
  • Pin chờ Li-ion tích hợp.
  • Sửa chữa để Hochiki kiểm tra chuyển đổi cơ sở (EL-TSB).
  • Tính khả dụng của vỉ ngưng (NFW68/89-RA).