LA-HSSB1: Đèn báo cháy Hochiki

LA-HSSB1: Đèn báo cháy Hochiki

Mã sản phẩm: LA-HSSB1

Thông tin chi tiết

  • Thiết kế mạnh mẽ.
  • Mức tiêu thụ hiện tại thấp.
  • Dễ dàng cài đặt.
  • Công nghệ Xenon Beacon.
  • Tối đa 110 dB (A) ở 1 m (phụ thuộc vào giai điệu được chọn).
  • 32 người dùng lựa chọn âm.