EL-DL3: Đèn báo cháy không gian mở

EL-DL3: Đèn báo cháy không gian mở

Mã sản phẩm: EL-DL3

Thông tin chi tiết

EL-DL3 là một LED-based, không gian mở địa chỉ xuống ánh sáng tác với một High-Powered LED với một thiết kế đặc biệt kép bề mặt tự do hình thức quang.

Cơ thể của đơn vị chứa các thiết bị điện tử và Stand-by pin và các tính năng một trạng thái bicoloured LED chỉ tính phí/tình trạng lỗi (màu xanh lá cây để sạc, đỏ cho lỗi).

Đơn vị này đã được thiết kế để dễ dàng phù hợp với cơ sở cảm biến tiêu chuẩn của Hochiki, YBN-R/3.