SY-BF01/BS01: Nút nhấn báo động thủ công

SY-BF01/BS01: Nút nhấn báo động thủ công

Mã sản phẩm: SY-BF01

Thông tin chi tiết

  • Màu xanh để chỉ hệ thống không cháy.
  • Yếu tố không thể hiểu được.
  • Flush fit (không có hộp phía sau).
  • Dễ dàng để cài đặt.
  • Thiết kế mạnh mẽ.
  • Đặt lại với khóa được cung cấp.