HCS24CR: Chuông đèn báo cháy

HCS24CR: Chuông đèn báo cháy

Thông tin chi tiết

– Đồng bộ loạt HC sử dụng mô-đun kiểm soát loạt Hochiki America.
– Hỗ trợ đầu vào Terminal 12 đến 18 AWG.
– Grill Tamper-bằng chứng reentry.
– Gắn bề mặt với HCSB (Hochiki ceiling SurfaceMount Box).
– Dải điện áp rộng 16-33 VDC hoặc FWR.
– Mặt trước tấm có sẵn trong màu đỏ hoặc mờ trắng.