B6-24: Chuông báo cháy

B6-24: Chuông báo cháy

Thông tin chi tiết

• Có sẵn trong phiên bản 6 “hoặc 10”.

• Độ dbA cao.

• Gắn vào hộp điện vuông tiêu chuẩn 4 “.

• ANSI / UL được liệt kê để sử dụng ngoài trời khi được sử dụng với Hộp sau BB-WPWeatherproof.

• 18 Chào AWG dây.

• Đáp ứng các yêu cầu ANSI / UL 464.

• Hoàn thiện kim loại đỏ.