VKT-301: Bộ khởi động Xtralis OSID

VKT-301: Bộ khởi động Xtralis OSID

Thông tin chi tiết

OSID là lý tưởng để sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp và ứng dụng. Chúng bao gồm các nhĩ, mái vòm và các phòng lớn trong: Sân bay, nhà ga,….

Bộ khởi động Xtralis OSID – VKT-301 gồm 2 x OSE-SP-01, 1 X OSI-90, 1 X OSID-INST và các tấm gắn, được trang bị trong một hộp đựng chắc chắn.