VIC-010: Card giao diện Vesdanet

VIC-010: Card giao diện Vesdanet

Mã sản phẩm: VIC-010

Thông tin chi tiết

Thông số card giao diện Vesdanet – VIC-010

– Cung cấp giao tiếp chịu lỗi VESDAnet liền mạch.

– Cài đặt nhanh chóng và đơn giản.

– Yêu cầu cấu hình tối thiểu.

– Đèn LED chẩn đoán cho biết dấu hiệu trực quan về trạng thái của thẻ.

– Có thể chuyển đổi hoàn toàn giữa các máy dò VLF của Xtralis.