VPS-215-E/U: Bộ cung cấp điện Vesda

VPS-215-E/U: Bộ cung cấp điện Vesda

Mã sản phẩm: VPS-215-E/U

Thông tin chi tiết

Các tính năng chính bộ cung cấp điện Vesda – VPS-215-E/U

  • Có 3 cỡ: 0,5 A/7Ahr, 0,5 A/14Ahr và 2A/38Ahr
  • Tính phí bù nhiệt độ để tối đa hóa tuổi thọ pin
  • Được thiết kế để pha trộn với máy dò Xtralis
  • Knockouts được thiết kế để dòng với máy dò Xtralis
  • Chỉ báo LED trên các đơn vị 2A và 5A
  • Đầu ra rơ-le để kết nối với mục đích chung của VESDA.
  • VdS được chấp thuận
  • CE được chấp thuận
  • EN54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006