VPS-VEA seri: Bộ cung cấp điện Vesda

VPS-VEA seri: Bộ cung cấp điện Vesda

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật bộ cung cấp điện Vesda – VPS-VEA seri

• Nhập 120 VAC và 230 VAC.
• Đầu ra: Báo động 27 VDC / 2.8A, Báo động 27 VDC / 5 A.
• Đầu ra được lọc và điều chỉnh bằng điện tử.
• AC giám sát thất bại.
• Giám sát AC thấp (màu nâu).
• Giám sát pin.
• Bộ sạc tích hợp cho pin axit chì hoặc pin dạng kín.
• Tự động chuyển sang pin dự phòng khi AC không thành công.
• Đèn LED đầu vào AC.