VIC-020/030: Mạch điều khiển đa chức năng

VIC-020/030: Mạch điều khiển đa chức năng

Mã sản phẩm: VIC-020/030

Thông tin chi tiết

VIC-020

– Cung cấp hai (2) rơle bổ sung

– Cung cấp thêm đầu vào mục đích chung (GPI) với giám sát dòng

– Cài đặt nhanh chóng và đơn giản

– Hoạt động vượt trội, với cấu hình tối thiểu cần thiết cho các tính năng bổ sung

– Đèn LED chẩn đoán cho biết dấu hiệu trực quan về trạng thái của thẻ

– Hoàn toàn tương thích với đầu báo khói Xtralis VESDA VLF

VIC-030

– Cung cấp hai (2) rơle bổ sung

– Cung cấp thêm đầu vào mục đích chung (GPI) với giám sát dòng

– Cài đặt nhanh chóng và đơn giản

– Hoạt động vượt trội, với cấu hình tối thiểu cần thiết cho các tính năng bổ sung

– Cộng với lựa chọn giữa rơle thứ ba hoặc Đầu ra được hỗ trợ theo dõi 24 V (MPO)