VER-A40-40-STX: Rơ le báo động vị trí đầu báo Hochiki

VER-A40-40-STX: Rơ le báo động vị trí đầu báo Hochiki

Mã sản phẩm: VER-A40-40-STX

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật rơ le báo động vị trí đầu báo Hochiki – VER-A40-40-STX

  • 40 rơle.
  • Mỗi rơle phản ứng với sự kiện khói nằm trên một ống của máy dò hoặc StaX mở rộng tùy chọn.
  • Cung cấp để gắn các môđun vòng lặp bên trong bao vây.
  • Bao vây IP 40 (không được kiểm tra UL).
  • Dễ dàng gắn với khung hỗ trợ thép tùy chọn.