Tủ đựng điện thoại báo cháy FNV-TCR

Tủ đựng điện thoại báo cháy FNV-TCR

Thông tin chi tiết

Telephone Cabinet

Holds 6 FNV-FH Portable Handset

Cabinet: Charcoal Gray – std. -R Red

(Surface/Semi-Flush Mount / Key Lock  27 x 14-1/2 x 4” h-w-d)