Tủ đựng điện thoại báo cháy FNV-FSR

Tủ đựng điện thoại báo cháy FNV-FSR

Thông tin chi tiết

Fire Phone Station
Coil cord / Thumb Turn Latch
Cabinet: Red
(Surface/Semi-Flush Mount
12-3/4 x 7-1/4 x 3-3/4” h-w-d)

Sản phẩm cùng seri

FNV-FPO2
FNV-FPR
FNV-MFP
FNV-AMI
FNV-ASC
FNV-DCC
FNV-MMC