OSID-INST: Bộ dụng cụ lắp và thử đầu báo

OSID-INST: Bộ dụng cụ lắp và thử đầu báo

Thông tin chi tiết

Bộ dụng cụ lắp và thử đầu báo – OSID-INST bao gồm:

  • Công cụ chỉnh laser
  • Bộ lọc thử nghiệm
  • Cáp PC
  • Làm sạch vải
  • Hướng dẫn sử dụng