Mô đun tùy chọn tủ hiển thị phụ HRA-1000

Mô đun tùy chọn tủ hiển thị phụ HRA-1000

Thông tin chi tiết

Tủ được thiết kế dạng mô đun và có 3 loại mô đun tùy chọn:

– HRAM-1016TZDS
– HRAM-1032TZDS
– HRAX-1048TZDS
– HMCC-1024-6DS
– HMCC-1024-12DS
– HMCC-1024-12XT
– HBBX-1024XT

HRAM-1016TZDS: là mô đun chính, chỉ thị LED cho 16 vùng và không có khả năng mở rộng.
HRAM-1032TZDS: là mô đun chính, chỉ thị LED cho 32 vùng và có khả năng mở rộng tối đa với 4 mô đun HRAX-1048TZDS.
HRAX-1048TZDS: là mô đun mở rộng, chỉ thị LED cho 48 vùng.
– Có số lượng vùng hiển thị lớn lên đến 224 vùng.
– Cung cấp khả năng hiển thị thông qua tùy chọn 3 loại mô đun.
– Đèn LED màu.
– Nhãn ghi chú cho mỗi vùng.
– Có công tắc điều khiển “Buzzer”-còi cảnh báo của tủ, “Slilence”- tắt chuông, đèn, còi.
– Có tích hợp đèn kiểm tra.
– LED chỉ báo trạng thái tủ: nguồn AC, nguồn phụ, giao tiếp lỗi, mất kết nối, chế độ cấu hình…
– Điều khiển các chức năng: “Reset”, “Lamp Test”, “Fire Drill”, “Buzzer Silence”, “General Alarm” và “Acknowledge”.
– Mỗi đèn chỉ thị vùng có thể cấu hình để báo cảnh báo (màu đỏ) hoặc để giám sát (màu cam).
– Vỏ tủ có 5 loại kích thước tùy chọn