Mô đun 4 ngõ ra điều khiển chuông đèn còi HSGM-1004

Mô đun 4 ngõ ra điều khiển chuông đèn còi HSGM-1004

Thông tin chi tiết

– Cung cấp 4 ngõ ra điều khiển chuông, có thể kết nối theo lớp A hoặc lớp B.
– Dòng tải mỗi ngõ ra 1.7A.
– Ngõ ra điều khiển chuông còi có thể cấu hình theo chế độ “Silenceable” – cho phép im lặng hoặc “non-silenceable”- không cho phép im lặng.
– Kích hoạt lại âm thanh báo động khi có tín hiệu báo cháy mới.
– LED màu cam báo ngõ ra bị lỗi.
– Có thể lập trình ngõ ra kích hoạt theo ngõ vào trên tủ.
– Đấu nối thông qua “terminal” rời nên dễ dàng lắp đặt, kiểm tra.