LA-WLDP-DT: Đầu do kiểm tra rò rỉ

LA-WLDP-DT: Đầu do kiểm tra rò rỉ

Mã sản phẩm: LA-WLDP-DT

Thông tin chi tiết

Giá đỡ bằng nhựa được thiết kế đặc biệt để giữ đầu báo sàn LEAK tại chỗ khi được sử dụng trong lắp đặt khay nhỏ giọt làm lạnh.

  • Dễ dàng lắp đặt.