K586H: Card mở rộng địa chỉ Hochiki

K586H: Card mở rộng địa chỉ Hochiki

Mã sản phẩm: K586H

Thông tin chi tiết

Tính năng chính

  • K586H
  • Giao thức Hochiki
  • Cắm vào
  • Không thích hợp cho Syncro AS