FNV-FJ: Ổ cắm điện thoại báo cháy

FNV-FJ: Ổ cắm điện thoại báo cháy

Thông tin chi tiết

Phụ kiện Fire Phone cung cấp cho hệ thống FNV khả năng giao tiếp hai chiều.

Giắc cắm Fire Phone được gắn trên một tấm băng đảng duy nhất.