EL-PSU: Bộ nguồn cho pin đèn

EL-PSU: Bộ nguồn cho pin đèn

Mã sản phẩm: EL-PSU

Thông tin chi tiết

Tính năng chính :

  • Nguồn điện swithed-Mode
  • Kết nối Parallel cho đầu ra Max. 2.5 mm2
  • Đầu ra: 12 V DC/24 V DC (2 x 5 A)
  • Pin: 2 đơn vị, 7 ah/1 giờ chờ thời gian
  • Giám sát cụ thể theo nhóm của đèn chiếu sáng khẩn cấp
  • Kiểm soát sử dụng các đơn vị EL-IO
  • Thiết kế cho đèn 12/24