EL-DE: Vỏ bảo vệ hochiki

EL-DE: Vỏ bảo vệ hochiki

Mã sản phẩm: EL-DE

Thông tin chi tiết

Xem thêm thông tin về ELV máy tính giám sát, địa chỉ AS/NZS 2293 hệ thống chiếu sáng khẩn cấp.

  • Thiết kế mạnh mẽ
  • Cung cấp bảo vệ IP67
  • Nhập cáp có thể được tuyến
  • Cơ thể kim loại, sơn tĩnh điện, mái vòm acrylic