EL-35V: Máy biến áp FIREscape Hochiki

EL-35V: Máy biến áp FIREscape Hochiki

Mã sản phẩm: EL-35V

Thông tin chi tiết

EL-35V là một máy biến áp cho bảng điều khiển ánh sáng khẩn cấp EL-2.

Các tính năng chính

  • 35 V AC, 220 VA
  • Đầu vào: 230 V AC
  • Đầu ra: 35 V AC/220 VA
  • Lớp bảo vệ: IP44
  • Nhiệt độ hoạt động: max30 độ C
  • Lắp đặt tường: với ba vít
  • Lớp sản xuất: SS 4270203 (EN60742)