Đầu nhiệt cố định chịu nước – DFG-1W70L Hochiki

Đầu nhiệt cố định chịu nước – DFG-1W70L Hochiki

Thông tin chi tiết

Đầu nhiệt cố định 70oC

Có đèn LED

Tích hợp khả năng chịu nước