DCD-CE3: Đầu báo nhiệt kết hợp

DCD-CE3: Đầu báo nhiệt kết hợp

Thông tin chi tiết

– Phát hiện nhiệt tuyến tính điện tử.

– Đầu ra chỉ báo từ xa.

– Phạm vi điện áp rộng (9,5 ~ 30 V dc).

– Đèn LED đôi cho phép quan sát 360 độ.

– Được chấp thuận bởi LPCB.