DFJ-AE3: Đầu báo nhiệt cố định

DFJ-AE3: Đầu báo nhiệt cố định

Thông tin chi tiết

– Phát hiện nhiệt tuyến tính điện tử

– Đầu ra chỉ báo từ xa

– Phạm vi điện áp rộng (9,5 ~ 30 V dc)

– Đèn LED đôi cho phép quan sát 360 độ

– Đầu báo nhiệt độ cố định

– Đầy đủ các cơ sở gắn kết

– Được chấp thuận bởi LPCB & VdS

– Cũng có sẵn trong màu trắng