SCI-B4/B6: Đế đầu báo cảm biến địa chỉ tích hợp bộ cách ly

SCI-B4/B6: Đế đầu báo cảm biến địa chỉ tích hợp bộ cách ly

Thông tin chi tiết

• Được liệt kê UL
• Khả năng phát hiện các tình trạng ngắn mạch
• Được thiết kế để sử dụng với tất cả các cảm biến tương tự DCP.
• Đèn LED tích hợp trong điều kiện ngắn mạch
• Chứa tab khóa bảo mật để bảo vệ giả mạo