DRD-E: Đầu báo lửa hồng ngoại

DRD-E: Đầu báo lửa hồng ngoại

Thông tin chi tiết

Hiệu suất loại 1 như được định nghĩa trong BS EN54-10: 2002 (phạm vi lên tới 25 m)
Công nghệ hồng ngoại đơn
Thiết kế mạnh mẽ và mỏng
Tiêu thụ hiện tại thấp
Dễ dàng để cài đặt
Phù hợp với bất kỳ phạm vi CDX của đế gắn
Đèn LED đôi để xem 360 độ.