Đầu báo nhiệt cố định Hochiki FFH-2E060->2E150

Đầu báo nhiệt cố định Hochiki FFH-2E060->2E150

Thông tin chi tiết

Mã SPNhiệt độ chiệu đượcPhạm vi nhiệt độ hoạt động
FFH-2E06060°C−10°C~40°C
FFH-2E07070°C−10°C~50°C
FFH-2E08080°C−10°C~60°C
FFH-2E09090°C−10°C~70°C
FFH-2E100100°C−10°C~80°C
FFH-2E120120°C−10°C~100°C
FFH-2E150150°C−10°C~130°C