Card nối mạng cho trung tâm Hochiki FN-4127-NIC

Card nối mạng cho trung tâm Hochiki FN-4127-NIC

Thông tin chi tiết

Card nối mạng cho trung tâm Hochiki FN-4127-NIC

Nối mạng 3 tủ Hochiki
Nối mạng 3 tủ Hochiki

Card nối mạng cho trung tâm Hochiki FN-4127-NIC

– Card nối mạng cho trung tâm báo cháy Hochiki giúp nối mạng các tủ báo cháy lại với nhau để dễ dàng cho việc kiểm soát. Chiều dài cho phép nối mạng giữa các tủ lên đến hàng ngàn feet.

– Khi các tủ được nối mạng với nhau thì chỉ cần có một tủ trong mạng bị sự cố thì các tủ khác vẫn biết được và sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tủ còn lại.

– Đặc biệt chúng ta có thể giám sát các tủ đã được nối mạng với nhau trên màn hình máy tính thông qua card graphix. Như vậy khi có thiết bị nào báo cháy hoặc gặp sự cố thì sẽ được hiển hị chính xác trên màn hình máy tính.

Phần mềm đồ họa
Phần mềm đồ họa
noi-mang-hochiki-3
noi-mang-hochiki-3
noi-mang-hochiki-4
noi-mang-hochiki-4