Bo mạch chính – FN-4127-CPA-BO

Bo mạch chính – FN-4127-CPA-BO

Thông tin chi tiết

Hochiki FN-4127-CPA-BO K6001 PANEL ANNUNCIATOR BOARD ONLY

  • HOCHIKI
  • FN-4127-CPA-BO
  • FN4127CPABO
  • PANEL ANNUNCIATOR BOARD ONLY (K6001 PANEL VERSION)