YBN-R/6SK: Đế đầu báo thường Hochiki

YBN-R/6SK: Đế đầu báo thường Hochiki

Thông tin chi tiết

– Tích hợp đầu ra chỉ báo từ xa

– Diode Schottky nội tuyến cho liên tục dòng

– Hồ sơ thấp, chỉ 8 mm

– Thiết kế chắc chắn

– Kết nối nhanh qua kẹp cáp vuông

– Chấp nhận cáp 2,5mm

– Khe lưỡi lê, lực chèn thấp cho máy dò

– Được chấp thuận bởi LPCB