EL-EXP: Module mở rộng Hochiki

EL-EXP: Module mở rộng Hochiki

Mã sản phẩm: EL-EXP

Thông tin chi tiết

Các tính năng chính

  • Cung cấp hai cổng nối tiếp bổ sung trong bảng điều khiển
  • Cổng có thể được cấu hình hoặc là RS-232 hoặc RS-485
  • Bốn đèn LED tích hợp để cho biết thông tin liên lạc