VHH-100: Thiết bị lập trình cầm tay

VHH-100: Thiết bị lập trình cầm tay

Mã sản phẩm: VHH-100

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật:

  • Hệ thống menu thân thiện với người dùng.
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
  • Truy cập một điểm vào toàn bộ hệ thống VESDAnet.
  • Báo động và mô phỏng lỗi.
  • Hiển thị thứ tự dây.
  • Xác định vị trí lỗi truyền thông.
  • Mật khẩu bảo mật.
  • Cầm tay hoặc gắn từ xa.
  • Tự động đăng xuất khi không hoạt động.
  • Màn hình LCD có đèn nền.