EL-IO: Phụ kiện mở rộng kết nối

EL-IO: Phụ kiện mở rộng kết nối

Mã sản phẩm: EL-IO

Thông tin chi tiết

Tính năng chính:

  • 4 đầu vào-có thể được cấu hình như mở hoặc đóng
  • 2 ngõ ra-có thể được cấu hình như N/O hoặc N/C
  • Kích thước: 110 x 110 x 35 mm