YBN-R/3: Đế đầu báo thường Hochiki

YBN-R/3: Đế đầu báo thường Hochiki

Mã sản phẩm: YBN-R/3

Thông tin chi tiết

YBN-R/3 toàn tương thích với các cảm biến ALK-ASN, ACA-ASN và ACB-ASN. Cung cấp với kẹp cáp vuông để chấm dứt cáp an toàn và đáng tin cậy và cũng có khả năng lái một đèn LED từ xa nếu cần thiết.

(Red Version-YBO-R/3 (đỏ) để sử dụng với CHQ-WS2 tường Sounder và CHQ-WSB tường Sounder Beacon)

  • Điện tử miễn phí
  • Liên hệ thép không gỉ
  • Mất 2.5 mm ² cáp
  • Slim Profile-chỉ 8mm
  • Liên hệ dây chắc chắn
  • Cơ sở cho chỉ số từ xa
  • Kết nối nhanh qua kẹp cáp vuông
  • Có sẵn trong RED để sử dụng với CHQ-WS2 tường Sounder & CHQ-WSB tường Sounder Beacon