VLI-880/885: Đầu báo khói công nghiệp laser

VLI-880/885: Đầu báo khói công nghiệp laser

Mã sản phẩm: VLI-880/885

Thông tin chi tiết

Tính năng chính đầu báo khói công nghiệp laser – VLI-880/885

  • Thích hợp cho các ứng dụng Lớp 1 Phân khu 2 Nhóm A, B, C & D.
  • Phạm vi lên tới 2000 m 2  (21.520 sq. Ft.).
  • Lên đến 4 ống đầu vào.
  • Tổng chiều dài ống lên tới 360 m (1181 ft).
  • Năm (5) đèn LED trạng thái cường độ cao cho tầm nhìn rõ hơn.
  • Phát hiện khói tuyệt đối.
  • Bộ lọc thông minh (đang chờ cấp bằng sáng chế).
  • Lint bẫy để nắm bắt các hạt sợi.
  • Đầu dò lấy mẫu phụ (máy tách quán tính).
  • Bộ lọc thứ cấp.