VLC-400/500: Máy dò khói VESDA

VLC-400/500: Máy dò khói VESDA

Mã sản phẩm: VLC-400/500

Thông tin chi tiết

 • Phát hiện khói tuyệt đối
 • Phạm vi độ nhạy rộng
 • Đầu vào ống đơn
 • Năm (5) đèn LED trạng thái
 • Tham khảo
 • Liên lạc VESDAnet (VN)
 • Bảo vệ máy quang học không khí sạch
 • Ba (3) mức độ báo động
 • Ba (3) rơ le có thể lập trình
 • Giám sát lưu lượng không khí
 • Khả năng hiển thị và chuyển tiếp từ xa tùy chọn
 • Thiết kế lắp ráp đơn giản
 • Tìm hiểu tự động