VLF-250-00/02: Máy dò khói cảnh báo sớm

VLF-250-00/02: Máy dò khói cảnh báo sớm

Mã sản phẩm: VLF-250-00/02

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật máy dò khói cảnh báo sớm – VLF-250-00/02:

 • Cài đặt out-of-the-Box và chạy thử
 • Cảm biến luồng không khí siêu âm
 • Phát hiện khói tuyệt đối dựa trên laser
 • Thiết kế mạng ống tiền chế
 • Ngưỡng báo động có thể lập trình
 • Bảo vệ máy quang học không khí sạch
 • Hiển thị nhận dạng tức thì
 • Công cụ tìm lỗi tức thời
 • Tự động tìm hiểu khói
 • Dòng AutoLearn
 • Cửa truy cập Field Service
 • Nhiều sự kiện đăng nhập trong Nhật ký riêng biệt-lên đến 18000 sự kiện
 • Khả năng cấu hình ngoại tuyến/trực tuyến
 • Lên đến 250 m2 (2500 sq ft) bảo hiểm